Sisällön päivittäminen kesken

Palvelua - Ilman rajoja

Rovaniemeläisten hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden tarjoamiseen on koko ajan panostettu enemmän ja enemmän. Samalla käsitteet esteettömyys ja palveluiden saavutettavuus liitetään mukaan.

Esteettömyydestä voidaan puhua liikunta- ja hyvinvointipalveluja järjestettäessä ympäristön muokkaamisesta, palveluiden, kulttuurin ym., saavutettavuudesta sekä tuotteiden, rakennusten ym. käytettävyydestä.

Rovaniemeläisten ikääntyminen lisää esteettömyyden merkitystä tulevaisuudessa entisestään. Esteetön ympäristö on välttämätöntä etenkin eri tavoin toimimisesteisille ja ikääntyville kaupunkilaisille itsenäisen ja yhdenvertaisen osallistumisen näkökulmasta. Esteettömyyttä ei tule nähdä pelkästään erityisratkaisuna, vaan kaikkien kaupunkilaisten liikkumista, osallistumista ja toimintaa helpottavana kaupungin tapana toimia. Esteetön rakennettu ympäristö ja palvelujen hyvä saavutettavuus parantavat jokaisen elämänlaatua ja luovat erityisesti eri tavoin toimimisesteisille ja ikääntyneille kaupunkilaisille edellytyksiä elää itsenäisesti ja omatoimisesti.

  • Luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja harrastaa,

  • takaa turvallisuuden ja laadun,

  • huolto ja kunnossapito tärkeää.

Esteettömän ympäristön tulee palvella kaikkia käyttäjiä yhtäläisesti. Esteettömyyden mahdollistavien ratkaisujen ei aina tarvitse olla erityisiä, sillä kaiken voi suunnitella alusta alkaen kaikille käyttäjille soveltuvaksi. Esteettömyys ei yleensä maksa rakennusvaiheessa "esteellistä" enempää, vaan vaatii vain hyvää suunnittelua ja suunnitelmien toteuttamista. Esteetön ympäristö on esteettömien elämysten toimintaympäristö, jossa liikkumisesteinen henkilö kykenee liikkumaan tasavertaisesti muiden kanssa. Muistellaan, että lapsuudessa oli sanonta, ”kolme sanaa sinulle, ole ystävä minulle”. Vanhaa hokemaa voisi mukauttaa rakennusten esteettömyydestä muotoon ”kolme sanaa talolle, ole esteetön minulle”.

Lähteet:

Kurtti, J-M. 2007. Luontoliikunta- ja matkailupalveluiden esteettömyys ja saavutettavuus. Käyttäjien asettamat vaatimukset. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Esteeton.fi. 2010. Tieto-osio. Osoitteessa http://www.esteeton.fi/portal/fi/tieto- osio/esteettomyys/. 19.9.2012.

Rakennustieto. 2011. Esteetön rakennus ja ympäristö. Suunnitteluopas. Tampere: Rakennustieto Oy.

 

Kirjoittajat: Anniina, Kristina, Tuija (Rovaniemen ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opiskelijat)