Lepo - Hyvä uni

Perusterveyden edellytys on uni, jonka vaikutukset näkyvät vireystilassa ja mielialassa. Rasituksen ja levon rytmi on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille. Jatkuva rasitus kuluttaa ihmisen biologista ja psykologista perusjärjestelmää.

Tehokkuus ja tarkkaavaisuus vaativat hyvin nukuttua yöunta, joka takaa tarvittavan vireystilan. Yöunen laatua heikentävät mm. stressi ja työ- tai yksityiselämän ongelmat.

 Paras unenlaatu saavutetaan ennen puoltayötä, mutta sen ajoittuminen on kuitenkin yksilöllistä. Riittävä unen määrä on keskimäärin 7-8 tuntia, mutta se voi vaihdella yksilöllisesti kuudesta yhdeksään tuntiin. Kasvuiässä olevat lapset ja nuoret tarvitsevat enemmän yöunta kuin aikuiset.

Univajeella on negatiivinen vaikutus tarkkaavaisuuteen, muistiin, oppimiseen, mielialaan ja asioiden hallintaan. Myös luovuus vaatii riittävää unimäärää.

Riittävän yöunen ohella myös palautuminen on tärkeää. Yleinen ongelma on, että sosiaalinen kanssakäyminen on vähentynyt television katselun, tietokonetyöskentelyn ja muun kotona oleilun vuoksi. Tähän voidaan kuitenkin vaikuttaa toimivalla päiväjärjestyksen aikatauluttamisella.

 

Kirjoittajat: Kristiina L., Paula ja Jarno Rovaniemen ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opiskelijat