Sisällön päivittäminen kesken

Liikunta - Liikkeellä hyvinvointia


Säännöllinen liikunta on yksi terveellisen elämän peruspilareista. Kehomme tarvitsee liikuntaa ja kaikenlainen liikkuminen edistää terveyttä ja toimintakykyämme. Sopivasta annosteltuna liikkuminen tuo iloa ja mielihyvää. Liikunnan kokonaismäärä ja säännöllisyys ratkaisevat, mitkä ovat liikunnan vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiimme. Säännöllinen liikunta auttaa selviytymään arjen vaatimuksista ja on osa hyvinvointiamme.

Arkipäivän rutiinit tarjoavat hyvän lähtökohdan liikunnan lisäämiselle. Liikkumisen ei tarvitse olla välttämättä harrasteliikuntaa. Keho ei kaipaa äärirajoilla ponnistelua, vaan kohtuullisella kuormituksella tapahtuvaa päivittäistä liikkumista. Suurin osa siitä voidaan kattaa arjen hyötyliikunnalla, muutamalla pienellä muutoksella päivittäisissä rutiineissa. Energiaa kuluu myös työmatkalla, kotitöissä tai vapaa-ajalla.

Kirjoittajat: Jari G, Jari L, Emma (Rovaniemen ammattikorkeakoulun liikunta ja vapaa-ajan koulutusohjelman opiskelijat)

Lähteet:
Liikunta - Pieni Päätös Päivässä. Haettu 17. 9.2012 osoitteesta: http://www.pienipaatospaivassa.fi/liikunta